Gespreks- en Hypnotherapie
Wim Kijne

Hypnotherapiesessie over fantasieŽn met hersengolven registratie

De onderstaande sessiebeschrijving komt uit mijn afstudeerscriptie. Hiervoor deed ik onderzoek naar de hersengolven van cliŽnten tijdens hypnotherapiesessies. Hier is namelijk niet zo veel over bekend. Deze sessie is overgenomen met toestemming van mijn cliŽnt en zijn naam is veranderd. Ik noem hem hier Peter. Dit is een losstaande sessie. Deze cliŽnt is alleen voor deze sessie bij mij geweest. Het is dus een goed voorbeeld van hoeveel er bereikt kan worden in ťťn sessie. In deze sessie wordt gewerkt met innerlijke delen. (Ook wel subpersoonlijkheden genoemd.) Hierbij werk je met een deel van de persoonlijkheid. Dit is een manier om veel te leren over een aspect van de persoonlijkheid. In deze sessie maken we kennis met Peters creatieve deel.

Peter gebruikt medicijnen tegen de depressies waar hij aan leed. De medicijnen werken heel goed. Het lukt hem echter vrijwel niet meer om seksuele fantasieŽn te maken sinds hij de medicijnen gebruikt. Nu vindt hij dit zeer overkomelijk maar uit allerlei boeken weet Peter dat het aan te bevelen is om voorstellingen te maken van hoe je je toekomst vorm wilt geven. We spreken af om een sessie te doen met Peter verbonden aan een EEG-apparaat zodat we kunnen kijken of er iets speciaals aan zijn hersengolven te zien is. We besluiten om in het voorgesprek een definitief besluit te nemen over de te gebruiken hypnotherapeutische technieken.

We beginnen de sessie met een voorgesprek. Hierin ontdekken we dat faalangst een rol zal kunnen spelen bij wat we tijdens de hypnotherapie gaan doen. We besluiten om contact te maken met Peter's creatieve deel en we gaan daar rustig naartoe werken om het meespelen van faalangst te beperken. We beginnen met Peter een plek in de natuur voor te laten stellen waar hij zich fijn voelt. Hij kiest voor het Arboretum op de Wageningsche berg. Er zijn rododendrons, prachtige herfstbomen met geel en oranje. Hij kan een koele frisheid voelen en hoort blaadjes knisperen. Er is ook een prachtig uitzicht vanaf de berg over de Rijn.

Peter voelt een diepe rust en voelt dat hij er van mag genieten. Hij voelt dat hij er mag zijn. Ik geef hem de tijd om te genieten en als Peter aangeeft dat het genoeg is, vraag ik hem of hij die gevoelens van genieten en rust ook in zijn lichaam kan voelen. Hij vertelt dat hij ze kan voelen in zijn buik met een uitstraling in de richting van zijn hart. Hiermee verbonden is 'de prettig grijs grauwe kleur van de lucht' die Peter ziet in zijn voorstelling. Vervolgens nodig ik hem uit om deze gevoelens, van rust en genieten, over zijn hele lichaam uit te breiden. Dan vraag ik Peter om een plekje uit te kiezen waar hij zijn creatieve deel kan gaan ontmoeten. Hij kiest een plek uit en ontmoet vervolgens zijn creatieve deel. Zijn creatieve deel voelt jong en nieuw, alsof het er nog maar kort is. Ook voelt het als vrouwelijk. Peter vraagt aan zijn creatieve deel wat er voor zou kunnen zorgen dat zij meer aanwezig kan zijn in Peter's leven. Er komt naar boven dat de gemoedstoestand van open en ontspannen zonder druk of prestatie, die Peter op dat moment ervaart, hiervoor zal zorgen. Bij doorvragen hoe deze gemoedstoestand vaker beleefd kan worden, is het antwoord door vaker op dat soort plaatsen, als op de Wageningse berg, te gaan staan. (Zowel in het echt als in voorstellingen.) Hierbij helpt het ook om tijd te nemen voor zichzelf, lui en ontspannen te zijn, zich bewust af te sluiten voor informatie van buiten af en zich vrijaf te geven nuttig te moeten zijn.

In het nagesprek blijkt Peter blij te zijn met de resultaten van de sessie en hij beseft dat hij op elk moment zijn aandacht kan verplaatsten naar een innerlijke plek van rust en schoonheid waar hij weer op kan laden.

Ik vroeg Peter enkele weken na de sessie wat de belangrijkste effecten van de sessie zijn geweest. Hij vertelt dat hij nu makkelijker en meer rust neemt, sneller vrijaf neemt van nuttig moeten zijn en ook laat hij de krant wat vaker liggen zodat hij meer tijd heeft om te ontspannen. Hij merkt ook dat zijn creativiteit wat gegroeid is. Dit merkt Peter onder meer aan het makkelijker bedenken van leuke cadeautjes en het maken van leuke vakantieplannetjes.

EEG-resultaten

Peter's EEG-registratie ziet er heel goed uit. Alle hersengolvengolven zijn goed aanwezig.(Een uitleg over de hersengolven vind je op : hersengolven.html) De alfa-golven die op ontspanning wijzen zijn mooi vertegenwordigd ook de theta- en delta-golven die aanwezig moeten zijn bij zoeken naar innerlijke informatie, zijn op die momenten goed aanwezig. Aan zijn EEG kon ik niet ontdekken dat er een wezenlijke belemmering aanwezig is voor het fantaseren. Ook in de sessie merk ik geen belemmeringen op dit vlak. Het was een sessie die gemakkelijk verliep, waar veel belangrijke informatie naar boven kwam en mooie krachtbronnen aangeboord werden. Mijn indruk, aan de hand van deze sessie, is dat de vermogens om de toekomst voor te stellen en te visualiseren prima te gebruiken zijn door Peter.

EEG van Hypnotherapiesessie Peter Op de afbeeldingen hiernaast is boven de hersengolvenregistratie van het voorgesprek samengevat terwijl onder het hypnosedeel van de sessie gerepresenteerd is. Aan de linkerkant in de afbeeldingen zijn de hersengolven van de linkerhersenhelft te zien. Rechts de rechterhersenhelft. Er is een opvallend verschil tussen de bovenste en de onderste afbeelding. De hersengolfactiviteit in beide hersenhelften is meer in balans gekomen. Dit is een wetenschappelijk bewezen verschijnsel bij hypnotherapie. (Frumkin, Ripley & Cox, 1978)

De streepjes in de horizontale balkjes geven de gemiddelde hersengolven weer terwijl de lengte van de horizontale balkjes de uiterste pieken weergeven. Hoe hoger in het diagram de balkjes staan hoe sneller de hersengolven. De rode balkje bovenin representeren de beta-golven. Dit zijn de hersengolven die horen bij een actieve gedachtenwereld en bij concentratie op de buitenwereld. Je kunt goed zien hoe de gemiddelde waardes (de streepjes in de balkjes) sterk afgenomen zijn in het hypnotherapiedeel van de sessie.

De blauwe en paarse balkjes onder in de diagrammen staan over de theta- en delta-golven. Deze golven verschijnen bij zoeken in het onderbewuste. (Anna Wise maakt hier melding van in the High Performance Mind en ik trof het ook aan in mijn onderzoek.) In verband met Peter's problemen met het fantaseren zou ik hier weinig hersengolven verwachten. Dit is echter niet het geval. Hier concludeer ik uit dat Peter prima in staat is om zijn onderbewuste te raadplegen en ook toekomst fantasieŽn en beelden kan maken zoals hij graag wilde. Aan het verloop van de sessie was ook goed te merken dat hij dit prima kan.

Laatste aanpassing 21 Januari 2015

terug naar:
Naar de Hemi-Medi home page E-mail Verder naar de Hemi-Medi ontspannings-cd's Terug naar: ?>